Signe Willersted

Signe Willersted

Signe Willersted

Signe Willersted er kandidatstuderende i visuel kommunikation, identitet og kultur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole. Willersted arbejder i krydsfeltet mellem kunst og design og er særligt optaget af, hvordan kunst og design kan have en identitetsskabende effekt og fungere som katalysator for oplevelser og brug af rum og større områder.

Hendes værker kredser særligt om sanselighed og nærvær i oplevelsen. Hun eksperimenterer med interaktion, lyd og lys, oftest i sammenhæng med det urbane rum og dets indvirkning på mennesker.

 

www.signewillersted.dk